ಬಾದಾಮಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾದಾಮಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಡೆ ನೋಡಿದಾಗ , ರಾಷ್ಟ್ರ

Read more

Sidila Padi Badami – Sidlaphadi

Sidila Padi is one of the must visit place near Badami. Sidila Padi is a natural formed cave and it

Read more

About Shree Kateel Durgaparameshwari Temple

Shree kateel Durgaparameshwari Temple is one of the holiest Hindu Temples in India. Shree kateel Durga parameshwari Temple is located

Read more

Huligemma Devi Temple (Huligi)

The famous Huligemma Devi Temple is located in Huligi village near to Munirabad Town in Koppal District of Karnataka state

Read more

BADAMI RAILWAY STATION INFORMATION

The Badami can be reached by train. The nearest railway station to Badami is ‘Badami Railway Station’. The Badami railway

Read more